top of page
Krimināltiesības

Jūs varat vērsties pēc šādas juridiskas palīdzības

Krimināltiesības

Krimināltiesības | Zvērināta advokāte Inga Štrāle
 • Cietušo personu pārstāvība un juridiskā palīdzība noziedzīgos nodarījumos cietušajiem.
 • Aizturēto personu, aizdomās turēto un apsūdzēto personu aizstāvība dažādas sarežģītības pakāpes krimināllietās izmeklēšanas iestādē, prokuratūrā, tiesā.
 • Izbraukšana un juridiskās palīdzības sniegšana brīvības atņemšanas iestādē, īslaicīgas aizturēšanas vietā.
 • Juridisko dokumentu sagatavošana (iesniegumi par kriminālprocesa uzsākšanu, pieteikumi par cietušajam nodarītā kaitējuma kompensāciju, apelācijas un kasācijas sūdzības, sūdzības par amatpersonu prettiesisku rīcību un lēmumiem, pieteikumi, pieteikumi par kriminālprocesa atjaunošanu).
 • Juridiskās konsultācijas.
Civiltiesības

Civiltiesības

Zvērināta advokāte Inga Štrāle | Civiltiesības
 • Juridiskā palīdzība un pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās.
 • Juridisko dokumentu sagatavošana (prasības pieteikumi, apelācijas un kasācijas sūdzības, citi dokumenti).
 • Juridiskās konsultācijas.

Civiltiesību nozares

Ģimenes tiesības.
Darījumi ar nekustamo īpašumu.
Lietu un īpašumu tiesības.
Civiltiesiskie līgumi.
Zaudējumu atlīdzības, kaitējumu un parādu piedziņas procesi.
Mantojuma lietas.
Apdrošināšanas joma.
Patērētāju tiesību aizsardzība.
Dzīvokļu un īres tiesiskās attiecības.
Darba tiesiskās attiecības.

Administratīvās tiesības

Zvērināta advokāte Inga Štrāle | Administratīvās tiesības

Administratīvo pārkāpumu lietās

 • Pie administratīvās atbildības saukto personu aizstāvība.
 • Cietušo personu aizsardzība iestādē un tiesā.
 • Juridisko dokumentu sagatavošana (iesniegumi, sūdzības, apelācijas un kasācijas sūdzības).
 • Juridiskās konsultācijas.

Administratīvā procesa lietās

 • Valsts institūcijas (amatpersonas) lēmumu, pašvaldības lēmumu pārsūdzība.
 • Fizisko/ juridisko personu pārstāvība iestādē, Administratīvajā tiesā.
 • Juridisku dokumentu sagatavošana (pieteikumi, apelācijas un kasācijas sūdzības, iesniegumi iestādei, pieteikumi tiesai).
 • Juridiskās konsultācijas.
Administratīvās tiesības
Komerctiesības un maksātnespēja

Komerctiesības un maksātnespēja

Zvērināta advokāte Inga Štrāle | Komerctiesības un maksātnespēja

Komerctiesības

 • Konsultācijas un pārstāvība.
 • Jaunu komercsabiedrību (SIA, AS, IK) izveidošana, dibināšanas un reģistrācijas dokumentu sagatavošana.
 • Pamatkapitāla denominācija no latiem uz euro, reģistrācijas dokumentu grozījumu un papildinājumu sagatavošana.
 • Izmaiņu veikšana komercsabiedrībās (tajā skaitā dalībnieku, valdes, nosaukuma, statūtu un adreses maiņa) reģistrācijas dokumentu grozījumu un papildinājumu sagatavošana.
 • Juridisko personu reorganizācija, dokumentu sagatavošana.
 • Juridisko personu likvidācija, dokumentu sagatavošana.
 • Maksātnespējas pieteikumu sagatavošana juridiskām personām.
 • Maksātnespējas pieteikumu sagatavošana fiziskām personām.
 • Konsultācijas maksātnespējas procesos.
 • Fizisko un juridisko personu pārstāvība maksātnespējas procesā.
 • Tiesiskās aizsardzības procesa (TAP) pieteikumu sagatavošana.

Maksātnespējas procesi

bottom of page