top of page

Kvalificēta juridiska palīdzība Vidzemē

 Zvērināta advokāte Inga Štrāle

Izglītība

1983.–1990. gads Latvijas Universitātes juridiskā fakultāte, tiesību zinātņu specialitāte.
Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas Rīgas komercskola – Praktiskās uzņēmējdarbība un grāmatveža sertifikāts.

Papildus izglītība un profesionālās kvalifikācijas pilnveide

(kursi, semināri, mācības), kam izsniegtas apliecības un sertifikāti:

 •  Baltijas starptautiskā akadēmija – „Studentu zinātniski pētnieciskā darba vadīšana”;
 • Eiropas Komisijas īpašās programmas „Civiltiesības apmācību kurss – „Jurisdikcija, piemērojamais likums, nolēmumu atzīšana un izpilde un sadarbība uzturēšanas saistību lietās”;
 • „Dzīvojamās mājas pārvaldnieka tiesības un pienākumi pārvaldīšanas procesā”;
 • „Darba tiesisko attiecību grozīšana un izbeigšana – Darba likuma un dokumentu pārvaldības aspektā”;
 • „Pašnodarbinātas personas grāmatvedības uzskaite un PVN”;
 • „Advokāta palīdzība maksātnespējas jomā”;
 • „Psiholoģiskā ietekmēšana un aizsardzības metodes”;
 • „Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma bērnu tiesību aizsardzības jomā”;
 • Katru gadu tiek apmeklētas kvalifikācijas pilnveides programmas – „Aktualitātes Civilprocesā”, „Aktualitātes kriminālprocesā, Aktualitātes tiesu praksē”, kā arī Latvijas Universitātes organizētās Tālākizglītības programmas „Profesionālā pilnveide zvērinātiem advokātiem. Aktuālākie tiesību jautājumi”.

Pieredze

 • No 1995. gada 27. decembra – individuāli praktizējoša advokāte;
 • 10.08.1992.–27.12.1995. – SIA „Smiltenes MRS” – juriste;
 • 14.03.1992.–01.08.1992. – SIA „Druva” – vecākā juriste;
 • 01.08.1986.–14.03.1992. – kolhozs „Druva” – starpsaimniecību vecākā juriste;
 • 30.08.1982.–22.07.1986. – Rīgas pilsētas Ļeņingradas rajona Tautas tiesa – kancelejas vadītāja.

Cita pieredze

 • DzĪKS „Pagalms” valdes priekšsēdētāja.
 • Biedrības „Vidzemītes balsis” valdes locekle.
 • Smiltenes novada un Smiltenes pilsētas Administratīvās komisijas locekle.
 • Smiltenes novada Launkalnes pagasta Denacionalizācijas komisijas priekšsēdētāja.
 • Administratīvās komisijas priekšsēdētāja.
 • Smiltenes novada Brantu pagasta Administratīvās komisijas priekšsēdētāja.
bottom of page